Quay lại trang chủ

Cách lập quẻ Dịch

Lập Quẻ Dịch Bằng Cách Gieo Đồng Tiền

Lập Quẻ Dịch Bằng Cách Gieo Đồng Tiền

🕔10:04, 20/04/2012

 Cần có 3 đồng tiền cổ đã được linh hóa. Người đến xin quẻ phải trực tiếp gieo đồng tiền.

Xem chi tiết
Lập Quẻ Dịch theo Thời Gian

Lập Quẻ Dịch theo Thời Gian

🕔10:04, 20/04/2012

 Quẻ dịch bao gồm có quẻ đơn và quẻ kép (trùng quái), quẻ đơn gồ có 3 hào, và không nằm ngoài 8 quẻ: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn.
Trùng quái bao gồm 2 quẻ đơn đặt trên dưới liền nhau tạo thành 1 quẻ kép có 6 hào. Quẻ tren gọi là thượng quái, quẻ dưới gọi là hạ quái. Vì là có 8 quẻ đơn chồng lên nhau theo quy luật thứ tự biến các hào, nên sẽ có 8 * 8 = 64 quẻ.

Xem chi tiết
Sơ Lược Về Khoa Học Dự Đoán

Sơ Lược Về Khoa Học Dự Đoán

🕔09:04, 20/04/2012

  Ngày nay loài người có nhiều loại hình dự báo như: dự báo khí tượng thủy văn, dự báo tiến bộ kỹ thuật, dự báo trữ lượng mỏ.... Bản chất của các dự báo này là dựa vào những thông tin mang tính thống kê của quá khứ và hiện tại mà suy đoán tương lai.

Xem chi tiết

Phong thủy phòng khách