Quay lại trang chủ

Luận đoán theo Thể - Dụng

Quẻ Chủ, Quẻ Hỗ, Quẻ Biến

Quẻ Chủ, Quẻ Hỗ, Quẻ Biến

🕔16:04, 20/04/2012

 - Quẻ chủ là quẻ lập lên ban đầu, gọi là quẻ gốc, biểu thị cho công việc ở giai đoạn đầu.
- Quẻ biến là quẻ do quẻ chủ có hào động biến mà thành, biểu thị công việc ở giai đoạn cuối
- Quẻ hỗ là quẻ lập từ việc chọn các hào trong quẻ chủ theo 1 nguyên tắc quy định, biểu thị giai đoạn giữa của công việc

Xem chi tiết
Tính Tốt Xấu Của Thể, Dụng

Tính Tốt Xấu Của Thể, Dụng

🕔11:04, 20/04/2012

 - Quẻ Thể Phải vượng mới tốt. Khí của quẻ Thể suy là điều không cát lợi. Quẻ khắc Thể phải suy mới tốt. Quẻ Dụng, Hỗ, Biến thừa vượng đều là cát lợi, nhưng không được khắc quẻ Thể, nếu khắc thì nguy hại

Xem chi tiết
Thế Nào là Quẻ Thể, Quẻ Dụng

Thế Nào là Quẻ Thể, Quẻ Dụng

🕔11:04, 20/04/2012

 Trong một trùng quái bao gồm có 6 hào, ghép lại từ 2 quẻ đơn là quẻ thượng và quẻ hạ. Quẻ dơn nào có chứa hào động gọi là Quẻ Dụng, quẻ đơn không chứa hào động gọi là Quẻ Thể.

Xem chi tiết

Phong thủy phòng khách