Quay lại trang chủ

Luận đoán nhu cầu theo Hào

Dự Đoán về Thời Tiết

Dự Đoán về Thời Tiết

🕔15:04, 19/04/2012

          Lập quẻ hôm nay, dự đoán cho những ngày sau: Lấy ngày giờ lúc lập quẻ để lập quẻ. Xong lấy ngày cần xem để đối chiếu từng hào
 Lập quẻ đúng ngày giờ cần xem: lấy ngày giờ cần xem để lập quẻ. Xong xét từng hào.
 Lập quẻ cho cả ngày thì lấy giờ tý của ngày đó

Xem chi tiết
Dự Đoán Cầu Tài

Dự Đoán Cầu Tài

🕔15:04, 19/04/2012

Tài làm dụng thần

Cần phân biệt 2 loại hình dự báo cầu tài:
- Dự đoán tài vận của con người;
- Dự báo cầu tài trong kinh doanh.
 

Xem chi tiết
Dự Đoán Kiện Tụng

Dự Đoán Kiện Tụng

🕔15:04, 19/04/2012

 T là ta; Ư là đối phương; Tài là lý; Phụ và văn thư, đơn kiện.

Xem chi tiết
Dự Đoán Ốm Bệnh

Dự Đoán Ốm Bệnh

🕔15:04, 19/04/2012

Quan = chứng bệnh;
Tử = thuốc;
Phụ = đơn thuốc, bác sĩ.

Xem chi tiết
Dự Đoán Khả Năng Có Con

Dự Đoán Khả Năng Có Con

🕔15:04, 19/04/2012

 Người nữ phải trực tiếp reo quẻ

Xem chi tiết
Dự Đoán Hôn Nhân

Dự Đoán Hôn Nhân

🕔15:04, 19/04/2012

Nam đoán nữ: Thê tài làm dụng thần;
Nữ đoán nam: Quan quỷ làm dụng thần;
Cha mẹ xem cho con:
+ Xem cho con trai: Quan làm dụng thần, T là ta.
        + Xem cho con gái: Tài làm dụng thần, T là ta

Xem chi tiết
Dự Đoán Xuất Hành

Dự Đoán Xuất Hành

🕔15:04, 19/04/2012

        Hào T là người xuất hành;
Hào Ư là việc xuất hành.
 

Xem chi tiết
Dự Đoán Thi Cử

Dự Đoán Thi Cử

🕔15:04, 19/04/2012

        Hào Phụ là bài làm;
Hào Quan là người chấm thi;
Hào T là ta, người đi thi;
Lấy hào Quan làm Dụng thần.

Xem chi tiết
Dự Đoán Cầu Quan

Dự Đoán Cầu Quan

🕔15:04, 19/04/2012

Lấy  Hào Quan làm Dụng thần (Q= DT)
Hào Phụ là hồ sơ.

Xem chi tiết
Dự Đoán Vận Hạn Cuộc Đời

Dự Đoán Vận Hạn Cuộc Đời

🕔15:04, 19/04/2012

 Lập quẻ theo năm tháng ngày giờ sinh. Trong đó năm lấy theo hàng Can.

Xem chi tiết
Dự Đoán Nhà Đất

Dự Đoán Nhà Đất

🕔15:04, 19/04/2012

 Dự đoán Nhà đất hung dữ, cát lộc ra sao ngoài bằng tượng quẻ thể dụng thì còn có thể dự đoán chính xác bằng hào

Xem chi tiết

Phong thủy phòng khách