Khóa học Địa lý phong thủy mộ phần (tầm long, điểm huyệt, táng mộ) miễn phí

15:09, 05/09/2017
Lớp học địa lý phong thủy mộ

1. Nội dung lớp học
- Học thiền khai mở tâm linh để biết đối tượng cần làm mộ (vong linh là ấn định hay định mệnh để từ đó xác định làm mộ và khí mộ tương ứng, nếu không tương ứng thì sẽ không được. Ví dụ muốn đựng nước thì phải có cốc, chứ không phải lấy túi vải để đựng nước.
- Học phân tích khí để xác định huyệt khí, long mạch, điểm giao tranh về khí và các dòng khí xấu khí tốt ảnh hưởng như thế nào.
- Học phong thủy loan đầu (hình thế sông, núi, ngoại hình, long mạch, điểm huyệt) để phân tích ảnh hưởng vượng suy và có phương pháp chọn lựa xử lý khắc phục.
- Học phong thủy huyền không phi tinh kết hợp với loan đầu (hình thế) để xác định được sự ảnh hưởng của thiên khí, địa khí ảnh hưởng đến mộ phần ra sao.
- Và có các môn đặc biệt riêng khác phối hợp theo trong khóa học.

2. Kết quả đạt được sau khóa học
- Hiểu rõ về tâm linh
- Hiểu rõ về nhân quả
- Hiểu rõ về tương ứng trong phong thủy mộ và thuyết “quả - nghiệp”.
- Hiểu rõ về huyệt mạch, khí, kiến thức chọn đất làm mộ, táng mộ, cải táng, ảnh hưởng đến con cháu ra sao.
- Được học phương pháp nạp khí vào mộ (các thầy địa lý không có pháp nạp khí và trận pháp nạp khí tốt vào mộ để mộ phát).
- Trở thành 1 cao thủ siêu việt về địa lý phong thủy.

3. Đối tượng tham gia lớp học
- Bất kỳ ai đã trải qua khóa học thiền và học phân tích khí của Nhất Nam
- Bất kỳ ai yêu mến muốn trở thành thầy địa lý phong thủy, thầy tâm linh giỏi và có tâm đức.
- Tin Phật và không không mê tín.
- Không phân biệt tuổi tác, giới tính đều tham gia học được.
- Đã có kiến thức hoặc chưa có kiến thức gì về tâm linh, phong thủy, địa lý đều có thể tham gia được.

4. Thời gian khóa học:
Lớp học mất nhiều thời gian, chưa có định lượng thời gian, mọi người phải trải qua từng nấc, ai nhanh thì hoàn thành sơm, ai chậm thì hoàn thành lâu. Nhanh thì cũng 1 năm, lâu thì nhiều năm.

5. Phương pháp học:
- Đăng ký, kiểm tra, đi nhập học tại chùa Hương (Hà Tĩnh)
- Học Thiền khai mở tâm linh
- Học Khí
- Học các môn theo lớp học về địa lý phong thủy mộ
- Thực địa để giúp các vị đệ tử biết và thông thạo về các cuộc đất, khí huyệt, long mạch, …
- Hướng dẫn các vị đệ tử được trực tiếp xem các Thầy của Nhất Nam xử lý và làm về Phong thủy mộ.
- Trong Phong thủy Nhất Nam có hơn 50 Thầy địa lý phong thủy và tâm linh rất thông thạo các môn pháp, cùng với Thầy Nhất Nam sẽ hướng dẫn, dìu dắt người học mới.

khóa học địa lý phong thủy

6. Học phí: Chúng tôi không thu học phí.

Lưu ý: tất cả các khóa học là không thu phí, bởi Phong Thủy Nhất Nam với tâm pháp là Phật Pháp và với đội ngũ các thầy tâm linh đông đảo và có tâm huyết giúp đỡ mọi người nên sẽ thay nhau dẫn dắt và dạy mọi người như chính người thân của mình. Đặc biệt trong tất cả các lớp học thì thầy Nhất Nam sẽ trực tiếp truyền đạt và hướng dẫn mọi người luyện tập.

Bài viết liên quan

Phong thủy phòng khách