Cách Thức Làm Pháp Và Lễ Bốc Bát Hương Thờ Thần Tài - Thổ Địa

09:09, 01/09/2017
 BÀI LỄ VÀ PHÁP LẬP VỊ TÔN BÁT NHANG THỜ THẦN TÀI – THỔ ĐỊA TẠI CỬA HÀNG (KẾT HỢP KHAI TRƯƠNG)

Xin thưa rằng với độc giả là những bài lễ, bài chú, bài kinh trong trang web phongthuynhatnam.com là chỉ có một, không kinh sách nào có, trên nhân gian cũng chưa có; bởi do sự chứng ngộ trong tu hành mà Nhật Sư Hoàn Đạo - Hoàng Văn Trường đã soạn ra để chia sẻ niềm vui, an lạc đến với quý vị, mong quý vị đón nhận bằng tâm hoan lạc.
(- Đồ thờ phải được rửa sạch và lau bằng nước rượu để tẩy uế. Tro phải được tưới rượu vào và bóp kỹ để tẩy uế cũng như bỏ những thứ: Đất, đá, đinh…. Có lẫn trong tro, khi bóp trộn tro thì đọc “Nam mô a di di đà phật” 3 lần.
- Bài vị, hay còn gọi là tờ giấy trang kim màu vàng ghi hiệu (tên của bát hương thờ), khi ghi xong thì gói lại thành hình vuông (nếu có ít thạch anh vụn thì cho vào trong tờ giấy hiệu đó rồi gói lại.
- Cách ghi hiệu vào tờ bài vị (tờ hiệu), dùng bút đỏ ghi: Bát hương thờ chân linh quan thần linh, chân linh quan thần tài, thì ghi theo hang dọc hoặc hàng ngang đều được: “Chân linh quan thần linh, chân linh quan thần tài điền thổ tại đất” và bên dưới ghi “ĐẠO”.
- Cách sắp xếp cốt trong bát nhang và trong tượng:
+ Cốt bát nhang đơn giản: Đặt tờ bài vị (hiệu) đã được gói vào bát hương; tiếp là đặt 1 gói thạch anh hoặc gói thất bảo có nhiều viên đá quý nhỏ và có vàng và bạc ở bên trong; tiếp đó đặt 3 tờ tiền dương (tiền mà mình tiêu dùng) gói thành hình vuông và 3 tờ tiền âm phủ gói thành hình vuông đặt bên trong bát nhang; tiếp đó là lấy tay phải của mình (đeo găng tay bằng nilon sạch để tránh uế, bốc theo thứ tự: nắm 1 đọc là sinh, nắm 2 đọc là lão, nắm 3 đọc là bệnh, nắm 4 đọc là tử, nắm 5 đọc là sinh. Vừa bốc và đọc làm sao cho nắm cuối cùng là chữ sinh là được (bát hương phải đầy tro).
+ Cốt bát nhang đầy đủ: Đặt 5 đồng xu âm dương vào trong bát nhang theo hình chữ thập (đông – tây – nam – bắc và trung tâm); tiếp đó là đặt bài vị; tiếp đó là đặt 3 gói thất bảo (thạch anh hoặc đá quý vụn); tiếp đặt 3 tờ tiền thật gói hình vuông; tiếp đặt 3 tờ tiền âm phủ gói hình vuông; tiếp bốc tro theo sinh – lão – bệnh – tử và sinh là cuối cùng.
+ Cốt tượng thờ Thần tài – Thổ địa: Thỉnh được pho tượng thờ bằng đá bán quý hoặc tượng đặc thì không cần làm cốt; Nhưng nếu là tượng thờ bằng gốm sứ thì thường rỗng ruột, do đó nên đặt 1 hoặc 3 gói thất bảo có các loại đá quý vào trong, 5 đồng xu âm dương, tiền dương (3 tờ), tiền âm (3 tờ) rồi lấy băng dính dán ở đế pho tượng để đảm bảo sạch sẽ.
- Sắp xếp ban thờ: Đặt tượng Thần tài ở góc ban thờ mà góc đó gần với cửa nhà nhất để Thần tài đón lộc; Tượng Thổ địa đặt phía góc ban thờ bên trong để Thổ địa giữ lộc., phía trước 2 tượng nên đặt 3 chóe là nước, gạo, trà khô; bát hương ở giữa
- Bày lễ đầy đủ lên ban thờ rồi châm 5 nén nhang vào bát nhang và đọc bài lễ Nhập linh).
=== Lên Hương và Tụng chú “TỊNH ĐỘ TÂM” VÀ “ĐỊA PHẬT – TÂM CHÚ” ( Trong mục kinh phật gốc ứng dụng đời sống trong trang web) rồi mới chắp tay tấu lễ. Lưu ý là nếu không đọc tụng 2 bài thần chú trên thì buổi lễ lập vị tôn bát nhang sẽ không hiệu nghiệm. 
- Khi tụng 2 bài thần chú trên thì dù điền thổ có tà tinh thì sẽ bị thần lực của Phật hóa giải và sẽ tiếp dẫn gia tiên, thần linh thiết nhập bát nhang và có linh ứng tốt. Nhiều người thầy không có thần lực để quán chiếu điền thổ, chư thần, gia tiên và Phật nên làm tù mù, do đó thần linh và gia tiên không thờ lại đi thờ tinh tà trong nhà.


I) BÀI LỄ NHẬP LINH – KHAI TƯỢNG

CON NIỆM NAM MÔ A DI DI ĐÀ PHẬT (3 LẦN)
-        Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư phật, chư phật 10 phương.
-        Con lạy chân linh quan thần linh, chân linh quan thổ địa, chân linh quan táo quân, chân linh chư vị thần tài, ông tiền chủ, bà tiền chủ. Điền thổ tại đất- số nhà….
Ngũ tuần: Ngày ….tháng ….năm 2016 (Bính Thân).
Cõi trần nhân sinh, chữ nhân con cháu, dòng họ, dòng tộc “Họ - …”. Nối thừa tự: Con trần “họ tên …”, ngũ tại sở cầu, nhân sinh tâm, nhân tâm, “hoàn tâm – đạo lễ”.

Dâng lễ: Thanh bông hoa quả, trầu cau, thuốc lá, bánh trưng, giò,(xôi, gà), rượu, vàng mã, “tròn – tâm”. Dâng lễ “lập vị tôn bát nhang thần tài, thổ địa"; điền thổ tại đất trong sự ngưỡng vọng “chư thần- ứng linh”. Đạo
Con trần: Họ tên……..Xin phép: Chân linh quan thần linh, chân linh quan thần tài “Thiết nhập tâm linh"; lô nhang thờ “chân linh quan thần linh, chân linh quan thần tài”, điền thổ tại đất. Đạo.
Xin phép Chân linh quan Thần linh “Thiết nhập tâm linh"tượng thờ chân linh quan Thần linh, điền thổ tại đất. Đạo.
Xin phép Chân linh quan Thần tài “Thiết nhập tâm linh" tượng thờ chân linh quan Thần tài, điền thổ tại đất. Đạo.

“Làn hương trầm, gió thoang thoảng”
Hoàn độ chữ nhân con trần: Họ tên….. trở về hai chữ hoàn tâm đạo lễ. Đạo. Trong sự khai trương cửa hàng, tiếp dẫn chữ nhân “Nguồn cơ khởi lộc”, nguồn lộc dồi dào, nguồn lộc sung túc, vô tận, mười phân vẹn mười. Kinh doanh trong sự thuận buồm xuôi gió, quy môn thuận. “Đạo”. Nghĩa nguồn chữ đạo.
Trong sự: Ngũ đạo tào khang, an khang thịnh vượng
Con trần: “Họ tên…. “ xin biếu: Chân linh quan thần linh, chân linh quan thổ địa, chân linh quan táo quân, chân linh chư vị thần tài “tiền vàng – địa phủ”. “Đạo”.

Con trần: “…..” Hoàn tâm – đạo lễ

CON NIỆM NAM MÔ A DI DI ĐÀ PHÂT (3 LẦN)
(5 nén nhang cháy gần hết thì châm tiếp vào bát nhang 1 nén nhang để làm lễ an vị)


II) BÀI LỄ AN VỊ

CON NIỆM NAM MÔ A DI DI ĐÀ PHẬT (3 LẦN)
-        Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư phật, chư phật 10 phương.
-        Con lạy chân linh quan thần linh, chân linh quan thổ địa, chân linh quan táo quân, chân linh chư vị thần tài, ông tiền chủ, bà tiền chủ. Điền thổ tại đất- số nhà….
Ngũ tuần: Ngày ….tháng ….năm 2016 (Bính Thân).
Cõi trần nhân sinh, chữ nhân con cháu, dòng họ, dòng tộc “Họ - …”. Nối thừa tự: Con trần “họ tên …”, ngũ tại sở cầu, nhân sinh tâm, nhân tâm, “hoàn tâm – đạo lễ”.

Dâng lễ: Thanh bông hoa quả, trầu cau, thuốc lá, bánh trưng, giò, xôi gà, rượu, vàng mã, “tròn – tâm”. Dâng lễ” An vị lô nhang thờ Chân linh quan thần tài – Chân linh quan thổ địa .Đạo.
Con trần: Họ tên……..Xin phép: Chân linh quan thần linh, chân linh quan thần tài cho phép “An vị" lô nhang thờ “chân linh quan thần linh, chân linh quan thần tài”, điền thổ tại đất trong sự “Định vị thiên cơ”. Đạo.
Xin phép Chân linh quan Thần linh cho phép “An vị” tượng thờ chân linh quan Thần linh, điền thổ tại đất trong sự “Định vị thiên cơ”. Đạo.
Xin phép Chân linh quan Thần tài cho phép “An vị” tượng thờ chân linh quan Thần tài, điền thổ tại đất trong sự “Định vị thiên cơ”.. Đạo.

“Làn hương trầm, gió thoang thoảng”
Hoàn độ chữ nhân con trần: Họ tên….. trở về hai chữ hoàn tâm đạo lễ. Đạo. Trong sự khai trương cửa hàng, tiếp dẫn chữ nhân “Nguồn cơ khởi lộc”, nguồn lộc dồi dào, nguồn lộc sung túc, vô tận, mười phân vẹn mười. Kinh doanh trong sự thuận buồm xuôi gió, quy môn thuận. “Đạo”. Nghĩa nguồn chữ đạo.
Trong sự: Ngũ đạo tào khang, an khang thịnh vượng
Con trần: “Họ tên…. “ xin biếu: Chân linh quan thần linh, chân linh quan thổ địa, chân linh quan táo quân, chân linh chư vị thần tài “tiền vàng – địa phủ”. “Đạo”.

Con trần: “…..” Hoàn tâm – đạo lễ
CON NIỆM NAM MÔ A DI DI ĐÀ PHÂT (3 LẦN)

Lưu ý: Nhiều trường hợp gia chủ có nhờ thầy làm "thiết kế phong thủy" rất cẩn thận, nhưng do nghiệp đất nhiều âm, không hóa giải được, do đó khi lập thờ, khai trương kinh doanh không có hiệu quả, hậu quả là những công việc kinh doanh làm ăn, sinh sống không thuận lợi, nhiều vận hạn, nghiệp chướng gặp phải.
==== Sau khi đăng video hướng dẫn mọi người tự mình bốc bát hương bằng chính tâm của mình trên trang web, đã có rất nhiều người điện cảm ơn, và cũng có rất nhiều người người thầy vì u mê lạc lối, vì tà tâm, vì tu hành trong mê muội nên không có được chân tâm nên có những lời nói hành xử không đúng chữ đạo. Do đó với bài viết hoàn chỉnh này (bao gồm pháp phật và thần chú, nghi thức lễ), chúng tôi gửi gắm niềm vui và an lạc đến tất cả các bạn độc giả nghiên cứu và quan tâm đến phong thủy nhất nam.
 

Bài viết liên quan

Cách Thức Làm Pháp Và Lễ Cất Nóc Công Trình

Cách Thức Làm Pháp Và Lễ Cất Nóc Công Trình

🕔09:09, 01/09/2017

 Phần mái là cũng rất quan trọng như phần động thổ, động thổ là tiếp địa, thì phần mái là tiếp thiên, do đó cần có khí lành, khí tốt của thiên tiếp ứng với ngôi nhà, do đó cần có phương pháp đúng và tốt thì mái của ngôi nhà sẽ có linh khí tốt của thiên khí ứng vào gia chủ có nhiều vận may trong cuộc sống.

Xem chi tiết
Cách Thức Làm Pháp Và Lễ Động Thổ Khởi Công Xây Dựng

Cách Thức Làm Pháp Và Lễ Động Thổ Khởi Công Xây Dựng

🕔09:09, 01/09/2017

 Nhiều trường hợp dù đã tính toán tuổi chủ nhà, chọn ngày tháng tốt giờ lành rồi, vậy mà khi trong quá trình xây dựng vẫn xẩy ra biến cố: nhẹ thì vận hạn nhỏ, nặng thì mất người. Vậy nguyên nhân là ở khâu nào?

Xem chi tiết
Cách Thức Làm Pháp Và Lễ Bốc Bát Hương Thờ Gia Tiên Và Thần Linh

Cách Thức Làm Pháp Và Lễ Bốc Bát Hương Thờ Gia Tiên Và Thần Linh

🕔09:09, 01/09/2017

 Phong thủy nhất nam hướng dẫn mọi người cách thức làm pháp và lễ lập vị tôn bát nhang thần linh và gia tiên tại nhà bằng pháp Phật gốc, tự tay mình làm và hiệu quả linh ứng hơn tất cả các thầy pháp sư, tà pháp, tà tâm của bộ phận vì lòng tham mà hại người. 

Xem chi tiết
Pháp trấn địa dư cho đất

Pháp trấn địa dư cho đất

🕔05:12, 15/12/2017

"Trấn địa dư" là pháp trấn của ‘ nhà phật", (lưu ý là không phải của các vị sư). đây được coi là bảo bối của nhà phật để truyền xuống nhân gian, giúp đời, giúp người, giúp nhà nhà, có duyên gặp được pháp này để trấn đất nhà đang ở (chùa, đình, nhà thờ, cơ quan, nơi làm việc).

Xem chi tiết

Phong thủy phòng khách