Thần chú Tịnh Độ Tâm (HIểu rõ và cách trì tụng)

05:12, 15/12/2017
 
- Tịnh Độ Tâm là Pháp tối cao nhất, thù thắng nhất mà không một pháp nào trong Vô lượng có thể so sánh được; Bởi đây là pháp của “Ngũ Âm Hóa Đồng”. Trong tam giới: Thiên – Địa – Nhân có một vị Sư tổ với tên hiệu là “Tổ Thiên Hoàn Đạo” (Đức A DI DI ĐÀ), Ngài là người cha, người ông đáng kính của toàn bộ các cõi trời, nhân, địa, ngài là đấng tạo hóa, và cõi trời Ngài ngự là Tây Phương Cực Lạc (cách mà con người đang gọi). Tây Phương Cực Lạc là cõi trời không có khổ đau, không có chấp tướng, nơi đây chỉ có pháp nhiệm màu từ hội đồng các Ngài; trong hội đồng đó có Ngài “Thiên Hoàn Đạo” đã tìm ra được Đạo Phật và đắc quả thành Phật Vị, đó Là Nhật Sư – Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi đó Ngài Tổ Thiên Hoàn Đạo (Đức A DI DI ĐÀ) có hào quang của pháp nhiệm màu với đầy đủ các màu sắc khác nhau tỏa sáng khắp các cõi trời, hào quang ánh sáng các màu đều sáng như nhau và Đức Nhật Sư – Thích Ca Mâu Ni Phật có Pháp Tâm với Tâm từ bi tỏa hào quang Màu vàng rộng khắp các cõi trời không có ánh sáng nào sánh bằng. Chính vì vậy 2 Ngài đã nguyện hợp bóng tạo thành một, với Phật hiệu là A DI DI ĐÀ PHẬT, đó chính là “Ngũ Âm Hóa Đồng”, tất cả hội đồng Ngài trên cõi trời đó và khắp các cõi trời khác đều niệm danh hiệu hai Ngài là “CON NIỆM NAM MÔ A DI DI ĐÀ PHẬT”. Và, khi chúng sinh trong cõi trần nhân sinh này niệm chú Tịnh Độ Tâm phải hiểu đó là 2 Ngài và tâm về Chân tâm, thì pháp từ tâm và sự nhiệm màu không pháp nào sánh bằng.
- Chính vì chúng sinh và người tu hành đang hành trì sai danh hiệu, hay là thiếu thì làm sao có được sự nhiệm màu của ánh sáng nhiệm màu từ chư vị Phật được. 
- Khi tụng chú thì tập trung suy nghĩ vào trán, và phóng suy nghĩ đó về Tây Phương và nghĩ về “Ngũ Âm Hóa Đồng” rồi tụng 21 biến mỗi lần, mỗi ngày có thể tụng nhiều lần.
- Khi tụng chú Tịnh Độ Tâm thì thân - tâm sẽ an lạc, tà ma ngoại đạo sẽ bị tiều trừ, nghiệp chướng sẽ được hóa giải (tâm hành thiện thì sẽ ứng nghiệm), được chân linh phật tổ trợ nhân duyên tu hành đắc đạo bồ đề tâm (do tâm nguyện người hành trì)
 
 
“NAM MÔ A DI DI ĐÀ PHẬT” (21 LẦN)

( Nhật Sư Hoàn Đạo - Hoàng Văn Trường)

Bài viết liên quan

Địa Phật - Tâm Chú (thần chú địa phủ mà chúng sinh phải trì tụng)

Địa Phật - Tâm Chú (thần chú địa phủ mà chúng sinh phải trì tụng)

🕔05:12, 15/12/2017

 Thần chú Địa Phật – Tâm Chú là Do Thần lực của “Ngũ Âm Hóa Đồng” tạo hóa từ tâm mà ra. Đó là bộ thần chú mà Đức Nguyên Linh Địa Phật (mọi người đang gọi ngài là Đức Diêm Vương)

Xem chi tiết
Nhật Sư - Tâm Chú (Thần chú của đức phật thích ca)

Nhật Sư - Tâm Chú (Thần chú của đức phật thích ca)

🕔05:12, 15/12/2017

  Nhật Sư – Tâm chú là Thần chú – Pháp tâm của Đức Nhật sư – Thích ca mâu ni Phật tạo ra; đó là ánh sáng vô lượng từ “Tâm từ bi”- “Bồ đề tâm” do công đức tu hành trong vô lượng kiếp với ánh sáng nhiệm màu của Tâm chiếu độ khắp các cõi trời.

Xem chi tiết

Phong thủy phòng khách