Hỗ trợ trực tuyến

CHUYÊN GIA PHONG THỦY

Điện thoại: 0915558396

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Điện thoại: 0985642976

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Điện thoại: 0946901095

Video
Tư vấn thiết kế phong thủy

Số lượng cá nuôi trong bể cá

 

 

 

1. Loại cá nên nuôi
- Nên nuôi 1 loại hay chỉ 2 loại.
- Không nên nuôi 3 loại cá trong cùng một bể cá

2. Màu sắc 
- Màu vàng kim, màu trắng ( hành kim)
- Màu đem ( hành thủy)
- Màu xanh ( hành mộc)
- Màu đỏ (hành hỏa)
- Màu Vàng (hành thổ)

3. Số lượng cá nuôi trong bể cá
Số lượng cá nuôi trong bể phải căn cứ vào vị trí đặt bể cá tại cung vị nào trong 8 cung khí trường của ngôi nhà hoặc công ty
- Đặt tại phía Bắc thì nuôi 1 con cá Đen ( trắng hoặc vàng kim), hoặc 1 cá đen và 6 cá vàng kim
- Đặt tại phí đông băc thì nuôi 8 con cá vàng
- Đặt tại phía đông thì nuôi 3 con có đen hoặc xanh
- Đặt tại phí đông nam thì nuôi 3 con cá đen hoặc xanh
- Đặt tại phía nam thì nuôi 9 con cá màu đỏ hoặc 2 cá xanh và 7 cá đỏ
- Đặt tại phía tây nam thì nuôi 8 con cá vàng
- Đặt tại phía tây thì muôi 6 con cá trắng hoặc vàng kim
- Đặt tại phía tây bắc thì nuôi 6 con cá trằng hoặc vàng kim

 Chú ý: Nên thiết kế bể cá cảnh có số đo đẹp theo phong thủy để đón vận may.---------------------------------------------------------------------------------------------------------