TƯ VẤN PHONG THỦY
LIÊN HỆ ĐÀO TẠO
Ứng dụng phong thủy trong cuộc sống


Số lượng cá nuôi trong bể cá


 Sử dụng bể cá trong nhà không thể để bể cá "chết" - tức là bể cá không có cá hoặc cá bị chết. Theo lý luận kinh dịch và phong thủy thì bể cá phải có cá, và số lượng cá nuôi cũng như màu sắc phải tuân thủ nghiêm nghặt theo phong thủy.
 

1. Loại cá nên nuôi
- Nên nuôi 1 loại hay chỉ 2 loại.
- Không nên nuôi 3 loại cá trong cùng một bể cá

2. Màu sắc 
- Màu vàng kim, màu trắng ( hành kim)
- Màu đem ( hành thủy)
- Màu xanh ( hành mộc)
- Màu đỏ (hành hỏa)
- Màu Vàng (hành thổ)

3. Số lượng cá nuôi trong bể cá
Số lượng cá nuôi trong bể phải căn cứ vào vị trí đặt bể cá tại cung vị nào trong 8 cung khí trường của ngôi nhà hoặc công ty
- Đặt tại phía Bắc thì nuôi 1 con cá Đen ( trắng hoặc vàng kim), hoặc 1 cá đen và 6 cá vàng kim
- Đặt tại phí đông băc thì nuôi 8 con cá vàng
- Đặt tại phía đông thì nuôi 3 con có đen hoặc xanh
- Đặt tại phí đông nam thì nuôi 3 con cá đen hoặc xanh
- Đặt tại phía nam thì nuôi 9 con cá màu đỏ hoặc 2 cá xanh và 7 cá đỏ
- Đặt tại phía tây nam thì nuôi 8 con cá vàng
- Đặt tại phía tây thì muôi 6 con cá trắng hoặc vàng kim
- Đặt tại phía tây bắc thì nuôi 6 con cá trằng hoặc vàng kim

 Chú ý: Nên thiết kế bể cá cảnh có số đo đẹp theo phong thủy để đón vận may.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  


BÍ QUYẾT TRẤN TRẠCH VÀ CẦU TÀI BẰNG CÁC LINH VẬT PHONG THỦY
BÍ QUYẾT TRẤN TRẠCH VÀ CẦU TÀI BẰNG CÁC LINH VẬT PHONG THỦY
XEM PHONG THỦY TẾT NHÂM THÌN 2012 - TỐT XẤU THẾ NÀO
XEM PHONG THỦY NĂM 2012, BIẾT HƯỚNG..