CÁCH XÁC ĐỊNH HƯỚNG BẾP

 

 

 Cách xác định hướng bếp như sau:
Hiện nay cuộc sống hiện đại nên có nhều nhà không dùng bếp lò, bếp than, mà thay vào đó là các loại bếp hiện đại như bếp ga, bếp từ.

Bếp từ thì không có lửa, do đó bếp từ không được gọi là táo vị nên không tính.

Bếp lò, bếp than được tính hướng như sau: Hướng của bếp là cái miệng cho củi vào đun.

Bếp ga: Hướng của bếp ga là hướng ngược với người đứng đun, tức là hướng của núm văn tắt mở bếp ga. Xem hình, hướng bép là hướng có đường múi tên.---------------------------------------------------------------------------------------------------------