Hỗ trợ trực tuyến

CHUYÊN GIA PHONG THỦY

Điện thoại: 0915558396

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Điện thoại: 0985642976

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Điện thoại: 0946901095

Video
Tư vấn thiết kế phong thủy

5. Xác định hướng tốt, hướng xấu cho từng cung mệnh

 

 

1. Trong phong thủy Bát Trạch chia cung mệnh của người ra làm Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh
- Đông tứ mệnh bao gồm: Cung Chấn, Khảm, Tốn, Ly
- Tây tứ mệnh bao gồm: Cung Càn, Cấn, Đoài, Khôn

Phướng hướng được chia ra làm Đông tứ trạch và Tây tứ trạch
- Đông tứ trạch:
Tốn trạch - hướng Đông nam
Khảm trạch - hướng Bắc
Ly trạch - hướng Nam
Chấn trạch - hướng Đông
- Tây tứ trạch:
Càn trạch - hướng Tây bắc
Đoài trạch - hướng Tây
Khôn trạch - hướng Tây nam
Cấn trạch - hướng Đông bắc

==== Nguyên tắc kết hợp là người nào thuộc nhóm cung mệnh Đông tứ mệnh thì làm nhà thuộc về các hướng về Đông tứ trạch. Và Người nào thuộc nhóm Tây tứ mệnh thì làm nhà về thuộc các hướng Tây tứ trạch sẽ tạo ra các dòng khí tốt. Nếu kết hợp ngược lại sẽ tạo ra các dòng khí xấu - hung hại.

2. Sự kết hợp giữa Cung mệnh với 8 hướng sẽ tạo ra 8 dòng khí:
- 4 khí tốt: 
Sinh khí (tốt nhất)
Thiên y (tốt thứ 2)
Diên niên (tốt thứ 3)
Phục vị (tốt thứ 4)
- 4 khí xấu:
Tuyệt mệnh (xấu nhất)
Ngũ quỷ ( Xấu nhì)
Lục sát (xấu thứ 3)
Họa hại (xấu thứ 4)

                Bảng tra cung mệnh với hướng tạo ra các khí tốt - xấu

cung mệnh

sinh khí

thiên y

diên niên

phục vị

tuyệt mệnh

ngũ quỷ

lục sát

họa hại

Càn

hướng tây

Hướng  đông bắc

hướng tây nam

hướng tây bắc

hướng nam

hướng đông

hướng bắc

hướng đông nam

Đoài

hướng tây bắc

hướng tây nam

hướng đông bắc

hướng tây

hướng đông

hướng nam

hướng đông nam

hướng bắc

Cấn

Hướng tây nam

hướng tây bắc

hướng tâ

hướng đông bắc

hướng đông nam

hướng bắc

hướng đông

hướng nam

Khôn

hướng đông bắc

hướng tây

hướng tây bắc

hương tây nam

hướng bắc

hướng đông nam

hướng nam

hướng đông

Ly

hướng đông

hướng đông nam

hướng bắc

hướng nam

hướng tây bắc

hướng tây

hướng tây nam

hướng cấn

Khảm

hướng đông nam

hướng đông

hướng nam

hướng bắc

hướng tây nam

hướng đông bắc

hướng tây bắc

hướng tây

Tốn

hướng bắc

hướng nam

hướng đông

hướng đông nam

hướng đông bắc

hướng tây nam

hướng tây

hướng tây bắc

Chấn

hướng nam

hướng bắc

hướng đông nam

hướng đông

hướng tây

hướng tây bắc

hướng đông bắc

hướng tây nam


Cách tra xem hướng nào tốt, hướng nào xâu:
- 1. xác định cung mệnh của mình là cung mệnh nào.
- 2. Dòng cung mệnh vừa tra được vào bảng trên theo hàng ngang và dóng lên sẽ ra được khí tốt hay xấu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------